Проекти

Нашите проекти

Дружеството „Тракия Енерджи-75“ ЕООД е разработило проекти, които са насочени към инвеститори, които желаят и могат да участват в реализирането на тези проекти. Нашите проекти са съобразени най-вече технологичното развитие на човечеството и измененията на климата.

windrader-1048981_1920

Вятърна електроцентрала с инсталирана мощност от 60 MW

Изграждане на вятърна електроцентрала с инсталирана мощност 60 MW.Експлоатация на проекта 12 години, възвръщаемост на инвестицията след 4-тата година. За този проект сме изследвали чрез аналитично-научен метод най-подходящите места за поставяне на ветрогенератори.

За повече информация свържете се с нас

04b

Водородна клетка за отопление

Този проект се състои в производството на водородна клетка и отоплителна система към нея. Приложението на тази клетка е в отопление на площи, домове и сгради. Това е най-евтиното и не замърсяващо околната среда отопление. Разработили сме система, която контролира изгарянето на водорода и се свързва с отоплителната система на вече готови и изградени инсталации (котли) или на такива, които трябва да бъдат изградени.

За повече информация свържете се с нас

pellets-3814711_1920 (1)

Производство на пелети за отопление и за храна на животните

Дружеството има разработен проект за изграждане на производство на пелети за отопление. Суровината за изработката на пелети е от отпаден земеделски продукт. Направили сме изследвания. Създадохме тестови пелет и направихме физико-химичен анализ, анализ на калоричността, проектна документация за изграждане на пелетна фабрика.В този проект пелетите са с отличен енергиен показател и много добра цена на производство.

За повече информация свържете се с нас

landscape-3369304_1920

Изграждане на две абсолютно автономни малки земеделски кооперации

Едната земеделска кооперация ще произвежда месо и млечни продукти, а другата зеленчукови и овощни насаждения.В този проект основното и водещото е че кооперациите трябва да бъдат независими енергийно, т.е. сами си произвеждат енергията за производството, сами си осигуряват вода, като се използва само екологични решения и продукти, които ще бъдат интегрирани в производството.

За повече информация свържете се с нас

splashing-165192_1280

Изграждане на фабрика за бутилиране на трапезна вода

Разполагаме с терен от 3,5 хектара, където имаме кладенец, на който сме направили изследвания за производство и бутилиране на трапезна вода. Водата ще бъде незаменим ресурс и все по-ценен в бъдещето. Проекта който сме разработили е със среден капацитет на производство на съществуващи такива предприятия. Маркетинга ни е ориентиран към Турция, Гърция и Румъния.

За повече информация свържете се с нас

arcticoceanm

Изследователски и иновативни проекти

Изграждане на горивна клетка от хидратите на метана(замръзнал метан). Горивната клетка изгаря метана, като ние сме разработили софтуер за управление на процеса, както и цялостна структура за изграждане на горивната клетка с многопластова нано технология на решетъчен принцип, която позволява метановото замръзнало ядро, когато гори да се улавя неговата енергия и контролира процеса на изгаряне.Приложения : създаване на двигател за извеждане на полезни товари в космоса.

За повече информация свържете се с нас

Нека да работим заедно за вашият успех!